Møter de neste ukene

Med tanke på smittebildet, holder vi ikke gudstjeneste den 15/11 og 22/11. Lederkurs 14/11 utgår. Bønnehus Eidsvoll : stengt inntil videre. La oss huske på hverandre i bønn og holde kontakt pr telefon.